Kart

Tilbake til Son etter sommerens “øyhopping” i Norskehavet. 3 mnd. og 4676 nm. tilbakelagt og turen har gått som planlagt uten problemer.

Strekningen Jan Mayen-Svalbard var opprinnelig beregnet til 578 nm men ble hele 978 nm. Årsaken til dette var at vi måtte rundt flere lavtrykk som gjorde at vi havnet langt øst før vi kunne sette kurs nordover mot Svalbard.

Deler av turen har vært soloseiling men fra Kristiansand til Færøyene var Roger Larsen og Sondre Bergum med. Pål Byhring kom med fly til Færøyene og vi seilte sammen til Svalbard hvor vi fikk hyggelig besøk av Didrik Byhring. Fra Tromsø og sydover har det vært soloseiling med unntak av noen strekninger hvor jeg har hatt selskap med Pantalian Arthur Veines, Arild Solheim, Knut Wilhem Swensen og Kristin Evjen.

Takk til Pål og Roger som har bidratt med tekst på bloggen.

Share This