Tilbake til Son 10. september.

Tilbake til Son etter sommerens “øyhopping” i Norskehavet. 3 mnd. og 4676 nm. tilbakelagt og turen har gått som planlagt uten problemer. Strekningen Jan Mayen-Svalbard var opprinnelig beregnet til 578 nm men ble hele 978 nm. Årsaken til dette var at vi...

Island neste..

Torshavn Seydisfjordur Strekning til Seydisfjordur fra Torshavn var på 312 nm og ble unnagjort på 2 døgn og 5 timer noe som ga en ganske brukbar snittfart. Værbriefing fra ZyGrib. Pål i farta ! I Torshavn hadde vi mannskapsbytte. Sondre tok fly hjem og Pål mønstret...

Over til Færøyane

Lerwick-Torshavn 15. juni klokka 2130 kasta vi loss fra Lerwick. Det er sterke tidevannsstrømmer i området så vi måtte bergene tidevannet med referanse fra Dover. Det ga oss to mulige avgangstidspunkt og vi valgte å starte om kvelden siden vinden også var gunstig....

Nordsjøkryss

Ruta fra Kristiansand til Lerwick I Kristiansand mønstret Roger Larsen og hans sønn Sondre Bergun på. De blir med videre til Færøyane. Rolige forhold og lite vind gjorde at det ble en langsom kryssing av Nordsjøen. 303 nm ble unnagjort på temmelig nøyaktig 3 døgn....

Son-Kristiansand

Son-Kristiansand Første etappe til Kristiansand ble unnagjort solo. Ser ut til at trackeren fungerer fint. Fortsetter den slik skal det være mulig å følge oss på hele turen. Oppdatert kart finnes på denne linken: https://share.delorme.com/Ymir  På kryss nedover...