Da var det «endelig» Svalbard. Fint å komme frem naturligvis, det var jo en av turens delmål, men samtidig går en inn i en daglig datoløs rytme om bord etter flere døgn til sjøs. Nå må man «plutselig i gang med forberedelser til landligge, og pågående underveis aktiviteter som bøker etc. må legges litt til side.

Etter planen skulle vi bruke snaue 5 døgn på den 578nm lange etappen mellom Jan Mayen og Svalbard. Men grunnet et større lavtrykksystem manøvrerte vi rundt på sydsiden av dette, etappen endte på 7døgn og 18 timer og totaldistanse på 978nm. Statistisk går vindsystemene i retning mot Svalbard i juli, men statistikken slo ikke til i løpet av vår etappe denne gangen. Et ganske øde havområde, vi så ingen andre fartøyer på vår vei mot Svalbard.

Svalbard, øygruppe langt nord hvor Norge i.h.h.t. Svalbardtraktaten utøver herredømme og administrasjon gjennom Sysselmannen ( som nå er en kvinne), men hvor alle nasjoner har rett til å etablere opphold og virksomhet innenfor traktatens rammer. Øygruppen er et meget populært forskningsområde for mange nasjoner, bl.a. Polen har en fast forskningsstasjon med helårlig drift i Hornsund syd på Spitsbergen samt russerne som har sin «by» Barentsburg med «gruvedrift» rett øst av Longyearbyen. Spitsbergen er den største av øyene og eneste med fast bosetning, og både Longyearbyen og Ny Ålesund er lokalisert på Spitsbergen.

Capture02

En «litt» buet rett sporlogg fra Jan Mayen til Svalbard…

Svabard blogg

Underveis med en snodig seilføring. Vi ligger bi for å…

Svabard blogg-2

….ta en bedre middagspause samt ordne litt andre småting

Å legge bi betyr at vi «parkerer» båten ved hjelp av en spesiell seilføring, og driver da sakte med sjøen og lite påvirket av vinden. Fin øvelse for å stoppe opp litt, eller om man ønsker en liten pause for andre formål. Benyttet da muligheten for en litt over standard meny til middag

Svabard blogg-3

Ikke alle seil / fritidsbåter som produserer nok strøm til 220v panelovner.

Kombinasjonen solceller, vind og vanngenerator sørget alltid for at batteriene var toppladet. Overskuddet brukte vi til oppvarming. Ikke mange seilbåter som produserer så mye “grønn” energi 🙂

Svabard blogg-4

Land i sikte beskjed fra matros, forhåpentligvis Svalbard!

Svabard blogg-5

Bare å stå på, snart i havn Longyearbyen…innen et døgn…

Svabard blogg-6

Og en av Svalbard sine spesialiteter trer frem, mange breer helt ned til sjøen.

Svabard blogg-7

Så var det klargjøring for havn igjen. Longyearbyen om styrbord baug.

Svabard blogg-8

I havn Longyearbyen tidlig på morgenen, Ymir ytterst i midtre rekke.

Det blåste friskt da vi ankom tidlig på morgenen. Vi fikk lukeparkert oss inn, med finmanøvrering i vinden, og sikret fortøyning mot nabobåt med lette skritt for ikke å vekke dem opp. Så en liten morgenbayer som ankerdram før vi gikk til ro, puuh…

Og vente på Didrik, Byhring jr., som kommer med fly i dag for å mønstre på til Tromsø.

Svabard blogg-9

Godt vi kunne engelsk da vi kom til denne internasjonale havn.

Svabard blogg-10

Longyearbyen, ikke så frodig, og heller ikke så klart vann i elven.

Svabard blogg-11

Bruker den korte sommeren til å vente på neste scootersesong.

Svabard blogg-12

Anlegg fra en nå meget redusert norsk gruvedrift på Svalbard.

Svabard blogg-13

Og alle menneskene står antagelig høflig og venter bak fotografen ?

 

Svabard blogg-14

Sysselmannens kontor i Longyearbyen, med sentraladministrasjonen.

Svabard blogg-15

Far og sønn Byhring på innsiden hos Sysselmannen.

For å reise til Svalbard i egen båt kreves det diverse godkjenninger fra Sysselmannens kontor. Man skal oppfylle krav om forsikring, overholde våpenplikt, rette seg etter strenge vernebestemmelser etc. Og man må melde seg på Sysselmannens kontor ved ankomst for registrering og videre instruks.

Svabard blogg-16

Denne bjørnen våget Geir seg helt bort til…

Svabard blogg-17

Det kullfyrte kraftverket i Longyearbyen, som ikke har nullutslipp.

Svabard blogg-19

Som dere ser, ikke nullutslipp fra kraftproduksjonen her.

Svabard blogg-18

Innestengt av cruiseskip i havna.

Svalbard har ganske mange anløp av cruisebåter fra forskjellige nasjoner gjennom den korte sommersesong. Denne var fylt opp av mellomeuropeere. Gruvedrift er nesten lagt ned, og turistnæring er en betydelig del av næringsgrunnlaget etter hvert. Dette skipet lå til kai fra 0800 – 2130, og nytt skip lå på vent og skulle inn 2200. Vi var innestengt av trossene så vi, samt de andre seilbåtene på brygga, benyttet anledningen til å komme oss ut og gå mot Ny Ålesund når det var mulighet i halvtimen mellom de to cruiseanløp.

Svabard blogg-20

Fri igjen, klar for å stevne videre mot Ny Ålesund, seilføring på gang.

Svabard blogg-21

Rundet utløpet av Isfjorden og satt kurs nordover i Forlandssundet.

Svabard blogg-22

Også andre seilbåter (aluminium selvfølgelig) på tur.

Svabard blogg-23

Lite vind, så da benytter vi anledningen til en safaritur på land på Poolepynten.

Svabard blogg-24

Vakrere kan det vel ikke bli…(for en båteier)

Svabard blogg-25

Bare se, ikke røre, igjen…

På Poolepynten i Forlandsundet er det koloni hvalross som har fast tilholdssted. Ingen fiender, så livet leves i rolig tempo. Lot seg knapt forstyrre av oss, men vi gikk ikke bort å klappet på dem, av hensyn til dyrenes velferd selvfølgelig.

Svabard blogg-26

Forsøk dette da vel!

Svabard blogg-27

Flokkens utstøtte passer på båten (for oss…).

Svabard blogg-28

Sånn mellomfornøyd, og kanskje ikke helt frisk?

Svabard blogg-29

Vi må videre mot Ny Ålesund, med breer langs sundet.

Svabard blogg-30

Og også på nært hold.

Svabard blogg-31

Nærmer oss Blomstrandbreen i Kongsfjorden, og utkikk for is etablert.

Vi la oss til langt inn mot breen og laget et godt middagsmåltid som kunne nytes «på altanen» med utsikt til breen og dens «etterlatenskaper». Etter noen timer gikk vi til andre Londonhavna / Peirsonhavna på andre siden av Blomsterhalvøya, som det når breen smeltet viste seg å være en øy, for nattstopp.

Svabard blogg-32

For å spotte disse, som vi ikke ønsker å seile direkte på.

Svabard blogg-33

Vel etablert i bassenget ved breen.

Svabard blogg-34

Og også en turistbåt inne ved breen for bresafari.

Svabard blogg-35

«Isfjell» som middagsutsikt.

Svabard blogg-36

Didrik hadde lyst til å prøve seg en tur utpå, men ble frarådet (av meg).

Svabard blogg-37

Og disse forskerne kom over for å informere om en isbjørnbinne med unge borte i lia.

Svabard blogg-38

Mens disse kajakkturistene inne på odden ble nok mer bekymret over isbjørnbeskjed.

Svabard blogg-39

Så var det å manøvrere seg ut av bukten igjen.

Svabard blogg-40

Ny islos etablert, som ga instruksjoner..

Svabard blogg-41

De fleste hindringer er bak oss nå.

Svabard blogg-42

Og det er klar bane rett frem der.

Svabard blogg-43

Tett samarbeid med utkikken.

Svabard blogg-44

Og her «det begynner å se greit ut» possitur.

Svabard blogg-45

En tur i land ved Londonhamna / Peirsonhamna.

Svabard blogg-46

Og en skipper vet hva han skal feste blikket på, vakkert skue.

Svabard blogg-47

Gamle rester av hvalkokeriet i Londonhamna.

Bukta Peirsonhamna har fått tilnavnet «Londonhavna» da det var engelskmenn som en gang lå her og drev hvalfangst og gruvedrift. Det står rester etter jernbane, brukt til å frakte uttak fra gruve til havna, et hvalkokeri hvor de kokte ut oljen av hvalkjøttet, samt et par gamle fangsthytter som nå brukes som velferdshytter for Ny Ålesund beboere.

Svabard blogg-48

Gamle fangsthytter, Ny Ålesund på andre siden av Kongsfjorden.

Svabard blogg-49

Flotte velferdshytter. Isbjørnsikre…?

Svabard blogg-50

Isvakt over fjorden igjen, hyggelig gjøremål.

Svabard blogg-51

Til kai i Ny Ålesund.

Ny Ålesund var et gammelt gruvesamfunn med gode kullforekomster. Driften ble lagt ned etter Kings Bay ulykken i 1963, etter navnet på gruveselskapet, som krevde 21 menneskeliv. Ulykken førte også til regjeringen Gerhardsens avgang, da selskapet var statseid og øverste ansvar lå hos regjeringen. Kings Bay er fremdeles et statseid selskap som ennå eksistere, og de administrere i dag Ny Ålesund. Nå er det primært forskningsaktivitet på luft, land og maritimt som forgår. Mange nasjoner deltar. Stor sommeraktivitet, mens på vinterstid er det et lite antall personell fra Kings Bay som drifter stedet. Bygningsmassen består primært av bygg fra tiden med gruvedrift, men noen nye bygg har også tilkommet.

Stedet har en flystripe, med og Kings Bay har leiet inn Luftransport for flyvninger til og fra Longyearbyen, og en fin beskyttet havn. Det finnes en pub med begrensede åpningstider, en enkel butikk, en vaffelkoisk som drives av veteranklubben, samt an sentralkantine hvor alle ansatte og beboere spiser. Det er ikke mobildekning, og heller ikke tillatt med trådløse nettverk i området, p.g.a. sensitive instrumenter som benyttes i forskning. Det finnes derfor to «gammeldagse» telefonbokser, samt kablet fiberoptisk nett til fastlandet.

Svabard blogg-52

Kart over hele byen

Svabard blogg-53

Rester fra gruvedrift.

Svabard blogg-54

Og info til oss nysgjerrige.

Svabard blogg-55

Hovedgata med gamle arbeiderboliger, i dag sommerboliger for forskere.

Svabard blogg-56

Stedets hotell, som fikk gode omtaler, selv før Tripadvisor kom på banen.

Svabard blogg-57

Postkontor var det der…

Svabard blogg-58

Og i dag plankefortau til gående og syklende.

Svabard blogg-59

Norsk Polarinstitutt sitt nyere bygg.

Svabard blogg-60

Vaffelkoisken åpen for kunder fra turistbåt ved kai.

Svabard blogg-61

Og oss på omvisning utført av Willy veteran.

Den tidligere omtalte Kings Bay ulykken krevde 21 menneskeliv. Ulykken var en eksplosjon, antagelig fra metangass. Skiftene bestod normalt av 22 mann, men denne gang var en tatt av skiftet p.g.a. idrettslig aktivitet som skulle foregå. Han var en god atlet, og ble derfor plukket ut, og denne tilfeldighet gjorde at han unngikk kveldsskiftet og den tragiske ulykken. Mannen på bildet, Willy, var mann nummer 22 på skifte. Han er med i veteranklubben og var nå tilbake på fjorten dagers opphold sammen med familie i klubbens hytte. Vi fikk omvisning av Willy, og således førstehåndfortelling om livet i Ny Ålesund samt detaljer rundt ulykken.

Svabard blogg-62

Arbeiderfamiliehytte.

Svabard blogg-63

Og vi for guidet eksklusiv omvisning.

Svabard blogg-64

Rørgatene ligger i kasser iver bakken p.g.a. permafrosten.

Svabard blogg-65

Og så er det tid for onsdagens faste «pølse og øl» 30 kr,- på «puben».

Svabard blogg-66

Skipperen tar med mannskap på sosial tilstelning, BINGO…

Svabard blogg-68

Gamle hurtigruteskip, nå turistbåt, Nordstjernen til kai for kort stopp.

Svabard blogg-69

Forlater Ny Ålesund, forskningsanlegg på land.

Svabard blogg-70

Parasailoren ga oss god fart på vestsiden av Forlandet.

Svabard blogg-71

Ikke sol hele veien, men vakkert på sin måte.

Svabard blogg-72

Neste stopp Fleur de Lys hamna, inne i Bellsund.

Svabard blogg-73

En eldre fangsthytte, må åpnes og utforskes.

Svabard blogg-74

Geir-Harald inne i hytta.

Svabard blogg-75

Og medbrakt «kosakk»

Svabard blogg-76

Utsyn over Fleur de Lys hamna, nabo til Bourbon hamna.

Svabard blogg-77

Svalbardrein, litt stuttere og kraftigere, og rart ganglag.

Svabard blogg-78

Jeg er fredet, vet du ikke skyter, men holder meg litt unna dere allikevel.

Svabard blogg-79

Og noen flotte vekster hardføre vekster klarer seg med kort sommer.

Svabard blogg-80

Gamle, men imponerende vel bevart, fangstbåter.

Svabard blogg-81

Isbjørnens restefat, tror ikke du får kontakt Didrik, det klarer ikke engang GH å ordne.

Svabard blogg-82

Bare et siste bilde av breen på Reinodden, vi sees igjen

Svabard blogg-83

Satt seil igjen, ut Bellsund, neste stopp Bjørnøya.

Svabard blogg-84

Underveis Bjørnøya, rorvakt Didrik får selskap av en sjøfugl som tar pause.

Svabard blogg-85

Oi, var visst litt skrått å hvile seg her også…

Svabard blogg-86

Bjørnøya skimtes, i tåke og frisk vind.

Svabard blogg-87

Og matroslosen (han som ser litt dårlig) leser plotter for skipper ser dårlig i regn.

Svabard blogg-88

På vei inn i Sørhamna syd på Bjørnøya, rett frem og så hardt styrbord.

Svabard blogg-89

Sterk strøm rund spissen av Bjørnøya.

Svabard blogg-90

Kjærkommen le for litt hvile og selvfisking av middag.

Svabard blogg-91

Og da ble det selvfisket torskemiddag med det rette tilbehøret igjen.

Svabard blogg-92

Setter så kurs igjen, etter 10 timer stopp i Sørhamna, denne gang destinasjon Tromsø.

Svabard blogg-93

Forlater sydspiss av Bjørnøya, i litt uggent vær med tørre klær.

Ymir Tromsø-3

Etter 2 døgn fin seilas fra Bjørnøya varter Nord Norge opp med sol og nydelig vær.

Ymir Tromsø-1

På vei inn Tromsøsundet.

Ymir Tromsø-2

På plass midt i sentrum.

Ankom Tromsø 23 juli klokka 02:00 i nydelig sommervær. Etter start fra Son 07 juni er 3.348 nm tilbakelagt. Starter mot Lofoten 25. juli og blir der ca 14 dager og regner med å være tilbake i Son i begynnelsen av september.

Share This