Ymir

På tur med Allures 39.9

Tilbake til Son 10. september.

Tilbake til Son etter sommerens "øyhopping" i Norskehavet. 3 mnd. og 4676 nm. tilbakelagt og turen har gått som planlagt uten problemer. Strekningen Jan Mayen-Svalbard var opprinnelig beregnet til 578 nm men ble hele 978 nm. Årsaken til dette var at vi måtte rundt...

read more

Svalbard-Tromsø 10-22 juli

Da var det «endelig» Svalbard. Fint å komme frem naturligvis, det var jo en av turens delmål, men samtidig går en inn i en daglig datoløs rytme om bord etter flere døgn til sjøs. Nå må man «plutselig i gang med forberedelser til landligge, og pågående underveis...

read more